Ontmoet Ivo De Keyser

Ivo De Keyser is geboren in de parel van het Hageland, Aarschot en opgegroeid in het naburige Rillaar. Hij heeft met Leuven kennisgemaakt in zijn tienertijd en woont er nu zelf een twintigtal jaar.
​​
Hij houdt er van mensen te doen kijken, zich bewust te laten worden van hun omgeving.
Ivo werkt momenteel aan de universiteit, wat maakt dat hij vooral belangstelling heeft voor de universitaire gebouwen en hun rijke geschiedenis en daar graag rondleidingen over geeft.

Als je zijn stokpaardjes en passies zou samenvoegen, dan kom je uit bij een breed spectrum van mogelijke gidswandelingen die het cultuurpatrimonium van de stad Leuven en van de universiteit omvatten.

​Hij woont in ‘Het Nieuw Kwartier’, een modernistische wijk uit de jaren ’30 van de vorige eeuw. Hij vergast bezoekers, in groep of individueel graag op een kennismakingswandeling.

In 1902 werd bij een betoging in Leuven voor algemeen stemrecht met scherp geschoten door de burgerwacht. Er vielen zes doden en tientallen gewonden. Ivo vertelt dit verhaal graag op aanvraag en volgt dan het parcours van de betogers van die bewuste avond.

Ivo is een geaccrediteerde toeristische gids van het Vlaams Toerisme Bureau (Toerisme Vlaanderen).

Contactgegevens

+32 (0)485/62.75.52

Ontdek de rondleidingen van Ivo De Keyser:

De Stadsbegraafplaats 
Een kennismaking met een toch wel bijzondere plek. Begraafplaatsen brengen ons naar de essentie van ons bestaan. Ze zetten ons aan tot het stellen van vragen over de zin van leven en over onze manieren van afscheid nemen en herdenken.
De bloednacht
Het lijkt nu de normaalste zaak van de wereld dat mannen en vrouwen kunnen gaan stemmen. Dat is echter niet zo. Het enkelvoudig stemrecht voor volwassen mannen dateert nog maar van een honderd jaar geleden.
Het Nieuw Kwartier
Het Nieuw Kwartier is een rustige woonwijk die in de jaren dertig van vorige eeuw is aangelegd. De wijk situeert zich tussen de Naamsestraat, Parkstraat en Naamsevest.