Ivo De Keyser is geboren in de parel van het Hageland, Aarschot en opgegroeid in het naburige Rillaar. Hij heeft met Leuven kennisgemaakt in zijn tienertijd en woont er nu zelf een twintigtal jaar.

Zijn interesses gaan al heel lang uit naar samenleving, het maatschappelijke gebeuren, socio-culturele activiteiten. Geschiedenis, kunstgeschiedenis, architectuur, .. hebben hem altijd geboeid.

Hij houdt er van mensen te doen kijken, zich bewust te laten worden van hun omgeving.

Ivo werkt momenteel aan de universiteit, wat maakt dat hij vooral belangstelling heeft voor de universitaire gebouwen en hun rijke geschiedenis en daar graag rondleidingen over geeft.

Hij woont in ‘Het Nieuw Kwartier’,  een modernistische wijk uit de jaren '30 van de vorige eeuw.  Hij vergast bezoekers, in groep of individueel graag op een kennismakingswandeling.

Als je zijn stokpaardjes en passies in een melting pot zou gooien, dan kom je uit bij een breed spectrum van mogelijke gidswandelingen die het cultuurpatrimonium van de stad Leuven en van de universiteit omvatten.

Ivo is een geaccrediteerde toeristische gids van het Vlaams Toerisme Bureau (Toerisme Vlaanderen).

Ivo De Keyser

Ivo De Keyser

ivo.de.keyser@telenet.be

+32 (0)485 62 75 52