De verkoop van het Groot Begijnhof aan de Universiteit van Leuven

Als kind groeide onze gids van 1955 tot ’66 op in het Groot Begijnhof, dat toen een armenbuurt was.  In 1962 verkocht de Stad Leuven het hele complex aan de toen nog unitaire Katholieke Universiteit.  De universiteit redde door de restauratie deze historische site , die inmiddels terecht erkend wordt als Unesco werelderfgoed. Maar de toenmalige armlastige bewoners werden, ondanks vele mooie beloftes van het stadsbestuur, aan hun lot overgelaten en moesten noodgedwongen verhuizen. Deze wandeling is in de eerste plaats een eerbetoon aan deze vergeten arme drommels . Aan de hand van hun persoonlijke verhalen , wordt het GBH van toen opnieuw tot leven gewekt.

De opbrengst van deze gidswandeling gaat integraal naar een goed doel ter ondersteuning van ZORGCIRKELS JONGDEMENTIE

Belangrijke informatie

9/10/2022
10:30
10€
start : Hoofdingang Groot Begijnhof - Schapenstraat / einde : het Soldatenkwartier in het Groot Begijnhof / duur : +/- 2u.
Inschrijven is verplicht

Alvast een voorproefje: