Van de Blauwe Hoek tot de Luibank

Door de industrialisatie in de 19de-20ste eeuw nam het aantal inwoners van de stad Leuven aanzienlijk toe. Van heinde en verre kwamen arme landarbeiders naar de stad afgezakt op zoek naar werk in de fabrieken .

Op maat van de gegoede burgerij werd er door stadsarchitect Laenen tussen het Station en de Tiense Poort tot aan de Naamse Poort een nieuwe stadswijk uitgetekend , met brede straten en stadspleintjes. Dankzij de financiële inbreng van de weldoener Eduard Remy werd de volledig onderkomen 2de stadsmuur afgebroken , om plaats te maken voor een romantische wandelboulevard om te flaneren tot aan de Brusselse poort en vanop de Luibank te genieten van een schitterend panoramisch uitzicht over de stad.

In de open ruimte tussen de Tervuurse en de Brusselse Poort werd de planning vnl. overgelaten aan het initiatief van opportunistische zgn. “kleine zelfstandigen” die vooral heel inventief waren in het bedenken van welklinkende namen voor de  “gangskes”  die ze volbouwden met  armzalige rijhuisjes zoals , de Pioen-, de Peterselie-,de Bloemenberg-, de Paasbloem-, de Balsembloemgang enz…

Wij gaan op stap door een wijk met een bijzonder verleden om te eindigen boven aan de Brusselse Poort op zoek naar de Luibank .

Belangrijke informatie

16/04/2023
15:00
3
Blauwe Hoek
Exotic World (kruispunt Brusselsestraat-Goudsbloemstraat)
de Luibank (Brusselse Poort)
Inschrijven vooraf is niet nodig

Alvast een voorproefje: