de Borchtstraat , nu Mechelsestraat

Iedereen kent de Mechelsestraat, zeker tot bij de Vismarkt. Maar voorbij de Vismarkt loopt er een minder bekend stuk , de vroegere Borchtstraat . Hier speelden zich allerlei opmerkelijke verhalen af in vroegere tijden. Een groot Vlaams kunstenaar werd hier midden 15de eeuw geboren. Hij zou carrière maken in Antwerpen. Minder goed verging het zijn familieleden die in Leuven bleven, de inquisitie was immers zonder genade voor al wie zelfstandig aan bijbelstudie deed. Waren er in de middeleeuwen verschillende religieuze ordes gevestigd in deze straat, dan treffen we hier vandaag nog steeds een weinig gekend spiritueel genootschap aan waarvan de wortels teruggaan tot de 17de eeuw. Maar niet alle bewoners waren even vroom… of dacht je dat een badhuis er alleen maar was voor de openbare hygiëne? De Leuvense studenten behoedden er zich trouwens eeuwen lang voor om hier zomaar door de straat te dwalen. Te dicht bij het hol van de duivel, of toch van iemand die ze liever niet kruisten. Onze wandeling stopt bij de Halfmaartstraat, een straatnaam die verwijst naar een gewoonte die de Franse bezetter eind 18de eeuw zo sterk schandaliseerde dat hij die maar meteen afschafte. Deze wandeling drukt je over een totale afstand van nauwelijks 300 m met je neus op zowel grimmige als grappige geschiedenissen.

De wandeling is geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

Jouw gids:

Philippe Degelin

Boek je rondleiding