De buren van de Dijlemolens

De Dijlemolens hebben een rijke geschiedenis van honderden jaren als watermolen. In de jaren 80 van vorige eeuw werd de industriële site herbouwd tot een woon-, werk- en leefgemeenschap, een co-housingproject avant la lettre. Op deze wandeling verkennen we de directe omgeving van de Dijlemolens: het Atheneum, een weeshuis, het Dijlepark, het Zwartzustersklooster, het Groot Begijnhof en natuurlijk de Dijlemolens zelf. Kortom, we maken kennis met verleden, heden en toekomst van dit mooi stukje Leuven.

Jouw gids:

Jan Van de Broeck

Boek je rondleiding