Lots of Leuven

Leuven 1830

Op 25 augustus 1830 werd in de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel de opera ‘De stomme van Portici’ opgevoerd. Na afloop braken er rellen uit die al snel aangroeiden tot een revolutie tegen de Nederlandse koning Willem I. Al snel werden de Nederlanders Brussel uit gejaagd en was België een feit.
Dat is de lagere school versie van de Belgische revolutie en misschien ook de enige versie die velen van ons onthouden hebben. De werkelijkheid is een stuk complexer. Ook buiten Brussel is er tijdens die revolutionaire dagen heel wat gebeurd. Ook Leuven speelde een belangrijke rol in 1830. In deze rondleiding zoeken we naar de verhalen over de Belgische revolutie in Leuven.

Jouw gids:

Bram Putzeijs

Boek je rondleiding