Rug aan rug in de miserie

Naar aanleiding van het verschijnen van het Salsa Cahier nr.16  “(Over)leven in Leuvense gangen”  van de hand van historicus Luc Minten , gaan we op stap in de Cité J.Bulens en de Muurkruidstraat , twee  stille getuigen van de arbeidershuisvesting  in Leuven uit de periode van de industriële revolutie ( 2de helft 19de – begin 20ste eeuw) , een donkere bladzijde uit onze geschiedenis.

Jouw gids:

Hugo Vleminckx

Boek je rondleiding

Voorproefje van de rondleiding