Ontmoet Herman Goessens

Ik woon in Leuven sinds 1973. Ik heb Leuven altijd geapprecieerd als een leuke stad op mensenmaat maar met een uitzonderlijk rijke en boeiende geschiedenis en patrimonium 

​Na een 40-jarige loopbaan in de ziekenhuiswereld vond ik de tijd om mijn eigen stad en de omgeving van naderbij te leren kennen. 

Ik ben en blijf  geboeid door een breed gamma van architectonisch, cultureel , religieus erfgoed.

 • Leuven is in de eerste plaats een kleine stad met een grote universiteit, meer specifiek een katholieke universiteit. 
 • Stenen getuigenissen  van het rijke verleden van  universitair en religieus erfgoed zijn hier dan ook alomtegenwoordig.  
 • “Erfenissen” van Erasmus , Jansenius , De Fransen met hun revolutie 

Maar als iemand naar Leuven moet , wordt toch meestal bedoeld dat gespecialiseerde medische zorg wordt gezocht. 

Als verpleegkundige gaat mijn voorliefde dan ook uit naar alles wat met geneeskunde en zorg te maken heeft en dit doorheen de voorbije eeuwen. 

 • De zorg van bij de geboorte tot het graf. 
 • De pandemieën ( pest , cholera , griep , polio , pokken en vele andere ) zijn van alle tijden en nu met covid in alle hevigheid terug .  
 • In tijden van beperkt medisch kunnen bloeide de volksdevotie. Ook vandaag nog zitten nog tal van uitingsvormen  in ons DNA. 
 • De relicten van gezondheidszorg zijn in heel Leuven aanwezig en a fortiori in de benedenstad en het Groot Begijnhof .   

Ook de snelle vernieuwing van onze stad biedt mogelijkheden voor boeiende wandelingen.

 • De benedenstad  ( Janseniussite ,Hertogensite Sluispark ) herrijst op dit ogenblik uit zijn as. Wat blijft ? Wat verdwijnt ? Wat zijn de plannen ? 

Ook buiten Leuven kunnen we ,op uw vraag , aan aantal wandelingen uitwerken :

 • Rondleiding Wilsele-Putkapel 
 • Diest 
 • Hoegaarden 
 • Averbode : het Moment 

Contactgegevens : 

Herman.goessens@telenet.be

Contactgegevens

0494/79.90.83

Ontdek de rondleidingen van Herman Goessens:

Wilsele-Putkapel
ontdek de het mooie landbouwgebied
Averbode
ontdek de Abdij en haar historiek
Diest
ontdek de hoogtepunten
Pandemieën, terug van nooit weggeweest
hoe was het om “ziek te zijn’
Volksdevotie
Heiligen beschermen ons tegen alle onheil
De Hertogensite
De Hertogensite – verwijzend naar de Brabantse hertogen en bakermat van de vermaarde Leuvense zorginstellingen – is één van de oudste historische ijkpunten van onze stad.