De Hertogensite

De Hertogensite – verwijzend naar de Brabantse hertogen en bakermat van de vermaarde Leuvense zorginstellingen – is één van de oudste historische ijkpunten van onze stad. Naast wonen, autoluw verkeer, een blauwgroene netwerk en cultuur vormt erfgoed dan ook de basispijler voor de herontwikkeling van deze zone. Om dat erfgoed zo goed mogelijk te kunnen bewaren, heeft de stad Leuven verschillende maatregelen getroffen. Een aantal zaken zijn al gerealiseerd, tal van erfgoedprojecten zitten in de pijplijn.

Jouw gids:

Herman Goessens

Boek je rondleiding

Voorproefje van de rondleiding